2022-02-21 15:23SEK Notiser

CEN-CENELEC Work Programme 2022

De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC är aktiva inom många olika områden. En överblick kan man få i deras gemensamma arbetsprogram för 2022, som finns här.

De europeiska standarderna från CEN och CENELEC fastställs som svensk standard av SIS respektive SEK Svensk Elstandard. Bland aktuella områden finns till exempel bygg, energi och hälso- och sjukvård. Även en rapport om genomförandet av organisationernas strategi ingår, bl a för ökad delaktighet och en starkare koppling till forskning och innovation.

Inom CENELEC, alltså på det elektrotekniska området - som är bredare än man kan tro - tas de flesta europeiska standarderna egentligen fram i ett globalt samarbete inom organisationen IEC och bara några få av dessa nämns. Bland de helt europeiska projekten inom CENELEC som lyfts fram kan nämnas revisionen av standarderna för byggnadsintegrerade solceller och arbetet med att utvidga standarden för datakablar till frekvenser upp till 2 GHz.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard