2021-10-25 15:00SEK Notiser

EU - US trade and technology council

EU och USA har initierat ett handels- och teknikråd för att samarbeta inom aktuella handels-, ekonomiska och teknologiska områden. EU-kommissionen har därför skapat en digital konsultationsplattform för intressenter. Den lanserades nu i veckan. Själva plattformen nås via länken EU – US Trade and Technology Council | Futurium (europa.eu). För att få tillgång måste man skapa ett konto på hemsidan. Planerade event kan även ses på https://trade.ec.europa.eu/doclib/events/


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.

Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard