2018-09-06 17:13SEK Notiser

Möt SEK Svensk Elstandard på SvD Näringsliv Energy Summit

null

Den 19 - 20 september möter du SEK Svensk Elstandard på SvD Näringsliv Energy Summit, Stockholm.

Den 19-20 september är det dags för årets upplaga av SvD Näringsliv Energy Summit och SEK Svensk Elstandard finns på plats.

På konferensens första dag intar Thomas Korssell, VD för SEK Svensk Elstandard, scenen med fokus inställt på teknik och affärsvinning med föredraget ”Standardiseringen möjliggör energiomställningen – Digitalisering och ny teknik i en befintlig infrastruktur”.

Mer information om årets upplaga av Energy Summit med temat ”Vägen mot det decentraliserade energisamhället och nya partnerskap” hittar du på konferensens hemsida, www.energysummit.nu. Där finner du även det kompletta programmet.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh