2022-02-11 13:29SEK Notiser

Save the date! 16-17 maj

Den 16 och 17 maj anordnas en konferens, AI with Trust, om hur lagstiftning, standardisering och försäkran om överensstämmelse inom området Artificiell intelligens samspelar. Man kommer att fokusera på det faktum att 60 % av vuxna världen runt menar på att de förväntar sig att produkter och tjänster med AI kommer göra dera liv enklare, men att bara 50 % säger sig lita på företag som använder sig av AI lika mycket som de litar på företag som inte använder sig av AI. Sammanfattat kommmer man alltså att diskutera förtroendet för AI. 

Konferensen kommer att hållas som en hybrifkonferens där du kan delta både fysiskt på plats i Genève, Schweiz, eller digitalat. Program, lista på talare och föreläsare samt deltagaranmälan kommer att lanseras snart. 

Mer information hittar du på hemsidan för konferensen AI with Trust – International conference. Där kan du även anmäla dig till ett infromationsutskick för att hålla dig uppdaterad om konferensen och när anmälan öppnar.  Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard