2015-02-17 13:36Nyheter

2015 är ljusets år

null

UNESCO har utsett 2015 till ett internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier och IEC är med och stöttar.

The International Year of Light and light-based technologies – Ett tillfälle att uppmärksamma hur våra liv påverkas av olika sorters ljus – synligt och osynligt – och hur ljus ligger till grund för många olika områden och tillämpningar inom vetenskap och teknik.

Genom IEC, den internationella organisationen för att utarbeta standarder och andra tekniska regler på det elektrotekniska området, är företag, universitet och organisationer världen över med och tar fram regler som handlar om ljus – om lampor och andra produkter som åstadkommer ljus och om fiberoptik och optoelektroniska komponenter som använder ljus.

I själva verket är standarder för ljusalstrande eller ljusledande komponenter, som lampor och optiska fibrer, ett mycket stort område inom internationell standardisering. Det handlar mycket om mätning av olika egenskaper, som dämpningar och annan sorts påverkan på ljuset i optofibrer av olika slag, och om rena måttstandarder, så att lampor passar i lamphållare eller att fiberoptiska kontakter passar ihop och håller tillräckligt hög kvalitet.

Ett särskilt område för standardisering, som vi alla kommer i kontakt med varje dag, gäller säkerhetsfordringar på ljusarmaturer, alltså krav på att taklampor, sänglampor, gatlyktor och så vidare är säkra, så att man inte får stötar av dem eller så att de inte blir så varma att de fattar eld. Dessa standarder tas fram i ett globalt samarbete inom IEC och antas sedan som europeisk standard, likalydande i 33 europeiska länder och fastställs som svensk standard i serien SS-EN 60598 av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC. Dessa standarder används sedan vid provning och certifiering av ljusarmaturer världen över.

En speciell sorts ljus är laserljuset, som är enfärgat och extremt riktat och intensivt. Här finns en särskild internationell standard, IEC 60825-1, som utifrån olika egenskaper hos laserljuset beskriver hur man klassar olika lasrar, i ett antal klasser från helt ofarliga till sådana som kan skära i plåt. För varje klass finns det sedan särskilda regler om märkning, skydd och begränsningar för användningen.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard