2018-03-08 10:44Nyheter

Ändrad standardbeteckning

null

I fortsättningen kommer det att bli lättare att se om en europeisk och en internationell standard är identiska.För att göra det lättare för dig som använder standarder att identifiera om en EN och en IEC-standard är identiska eller om det finns ändringar i den europeiska (EN), har följande ändring gjorts den 1 januari 2018:

Europeiska publikationer som är identiska med motsvarande IEC-standard kommer i fortsättningen att få beteckningen EN IEC 6XXXX:20YY. Ändringen är att ”IEC” läggs till i beteckningen. Beteckningen i Sverige blir på så vis SS-EN IEC 6XXXX:20YY.

Ändringen gäller alla standarder som blir färdiga i CENELEC efter den 1 januari 2018. Också standarder som under arbetet registrerats som EN 6XXXX:20YY, men som blir identiska CENELEC/IEC-standarder, ändras till EN IEC 6XXXX:20YY när de blir färdiga.

Publikationer som innehåller europeiska ändringar till en IEC-standard kommer fortsatt att få beteckningen EN 6XXXX:20YY. Det vill säga ingen ändring. Rena CENELEC-publikationer påverkas inte av ändringen och behåller sina tidigare beteckningar: EN 5XXXX:20YY.

Tre av fyra EN från CENELEC är identiska med motsvarande internationella standarder från IEC. Det nya beteckningssättet kommer därför att tydligare än hittills visa den internationella elektrotekniska standardiseringens betydelse för Europa och europeisk industri. Syftet med europeiska standarder är, att säkerställa att de fastställs som nationell standard på ett koordinerat sätt och utan nationella ändringar som inte är kända för de övriga.

SEK Svensk Elstandard är den svenska organisation som är medlem i IEC och CENELEC och som fastställer svensk standard på elområdet, se elstandard.se. Genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska specialister i arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC och CENELEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson