2012-03-23 12:01Nyheter

Ansök nu till IEC Young Professionals 2012 Workshop!

null

Nu kan du ansöka till IEC Young Professionals 2012 som kommer att hållas i samband med IEC General meeting i Oslo i oktober.

IEC instiftade 2010 programmet ”Young Professionals” som är inriktat på kommande ledare inom IECs arbete. Programmet riktar sig till unga arbetstagare involverade i eller intresserade av elektroteknisk standardisering. Under IEC General Meeting i Seattle 2010 genomfördes den första workshopen och förra året deltog 59 personer i denna i samband med IEC GM 2011 i Melbourne. Nu är det dags att skicka in ansökan för årets Young Professionals workshop som kommer att hållas i samband med IEC GM i Oslo i oktober.

Vem söker vi?

  • Du är ca 20 – 35 år.
  • Du är chef, ingenjör eller tekniker.
  • Du har erfarenhet av att utveckla eller arbeta med standard.
  • Du arbetar för ett företag, verksamhet eller industri som använder, drar nytta av eller bidrar till IECs arbete.

Varför ska du delta?

  • Workshopen är tillägnad Young Proffessionals-deltagarna och ger en introduktion till IEC, dess standardiseringsprocess och system med Conformity Assesment.
  • Möjlighet till nätverkande med deltagare från hela världen .
  • Möjlighet att göra din röst hörd – utfallet rapporteras till IECs ledning.
  • Möjligheten att uppleva ett IEC General meeting.
  • En inbjudan till att delta på ett tekniskt möte där internationell standard utvecklas.
  • Möjlighet att observera ett SMB- (Standardization Management Board) eller CAB-möte (Conformity Assesment Board)

Så här ansöker du
Skicka din ansökan med en beskrivning av dig själv och varför just du ska bli en av årets två svenska Young Professionals-deltagare till SNC@eltandard.se. Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt, dock senast den 11 maj.

IEC står för upp till tre nätters boende och SEK Svensk Elstandard beviljar ett resebidrag* på 4 000 kr för resan till Oslo. Alla ansökningar kommer att behandlas av SEKs styrelse som också utser de två personer som får representera SEK Svensk Elstandard och Sverige vid IEC Young Professionals workshop vid årets IEC GM i Oslo i oktober.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard