2017-09-28 14:39Nyheter

AutomationML för industrin

null

Ny del av standarden IEC 62714 beskriver geometri och kinematik.

AutomationML är ett format för datautbyte, baserat på XML och särskilt anpassat för industriell automation. Syftet är att ge ett tillverkaroberoende format för att stödja datautbyte i en industrianläggning som är sammansatt av varjehanda system och utrustningar.

AutomationML beskrivs i den internationella standarden IEC 62714, där den tredje delen, om geometri och kinematik, nu kommit ut. Den behandlar dataformat för utbyte av information om föremål och former och om sådant som rör sig, t ex industrirobotar. Den är också antagen som europeisk standard och har fastställts som svensk standard SS-EN 62714-3 av SEK Svensk Elstandard.

Den första delen, IEC 62714-1, specificerar den allmänna arkitekturen och andra grundläggande koncept, som klasser, relationer, hierarkier med mera. Den andra delen specificerar rollbibliotek och en fjärde del, om modellering av logik, sekvenser och uppträdande är på gång. Den kommer snart att sändas från IEC till medlemsorganisationerna världen över för synpunkter. I Sverige är det SEK Svensk Elstandard som är medlem i IEC, sedan 1907.

Den svenska referensgruppen, eller spegelkommittén, för arbeten inom området industriell processtyrning – dit den här standardserien hör – är SEK TK 65. Svenska företag, organisationer, högskolor och myndigheter kan skaffa sig tidig information och bidra till arbetet genom att delta i SEK TK 65. Läs mer om den och om arbetet inom IEC med system för industriell processtyrning här.

Genom funktionen preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Se preview här på SS-EN 62714-1, Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) – Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar.
Se preview här på SS-EN 62714-2, Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) – Del 2: Rollbibliotek.
Se preview här på SS-EN 62714-3, Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) – Del 3: Geometri och kinematik.

AutomationML är XML-baserat och objektorienterat och tillåter modellering av anläggningsdelar som dataobjekt med olika aspekter och delobjekt. Kärnan i AutomationML är dataformatet CAEX med en distribuerad dokumentarkitektur. CAEX beskrivs i SS-EN 62424, Representation av industriella processer – Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg. Se preview här.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson