2015-04-24 14:40Nyheter

Batteriladdning

null

Den gamla standarden för laddning av traktionsbatterier ersätts av en ny, som är nästan likadan – fast bättre.

I den nya standarden, SS-EN 62485-3, beräknas ventilationsluftflödet utgående från batteriladdarens karakteristik, och inte som tidigare där gasningsströmmen baserats på batterikapaciteten. Den tidigare metoden har varit starkt ifrågasatt och beräkningar enligt den nya standarden väntas ge mer rättvisande resultat. En annan nyhet är, att standarden också innehåller fordringar på golvmaterialet på platser där truckar och liknande laddas.

Standarden, som är på svenska, behandlar säkerhetsaspekter, främst vid laddning och underhåll av batterier i eldrivna truckar, växellok, golfbilar, rullstolar med mera. Den ersätter den tidigare SS-EN 50272-3 som upphör att gälla den 14 april 2017. Motsvarande standard SS-EN 50272-2 för laddning av stationära batterier berörs inte.

SS-EN 62485-3, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier, se preview här.

Den tidigare standarden var en rent europeisk standard, skriven i Europa, medan arbetet med den nya har skett internationellt inom organisationen IEC. Den har därefter antagits som europeisk standard och, nu i april, fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. SEK organiserar också den grupp, SEK TK 21, där svenska företag och myndigheter deltar i arbetet i IEC med internationella standarder för laddningsbara batterier.

Läs mer om SEK TK 21 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell