2015-10-16 14:26Nyheter

Bränsleceller

null

Förslag till internationell standard för stationär utrustning med bränsleceller är ute på remiss.

Den föreslagna standarden ska omfatta små bränslecellsutrustningar, med högst 70 kW tillförd värmeeffekt (baserat på undre värmevärdet). Både utrustning för inom- och utomhusbruk omfattas, för fast anslutning till användarens nät, fristående från det allmänna elnätet eller anslutet till detta. Bränslet är gas eller vätska.

Förslaget behandlar provning av säkerhet och prestanda och innehåller fordringar för utförande, säkerhet, märkning och installation. Resultatet är tänkt att ingå serien IEC 62282 med internationella bränslecellsstandarder och få beteckningen IEC 62282-3-400, Ed.1: Fuel cell technologies – Part 3-400: Stationary fuel cell power systems – Small stationary fuel cell power system with combined heat and power output.

Den som vill läsa och kommentera remissen, som har beteckningen 105/541/CDV, kan beställa den från remisser@elstandard.se till den 16 november 2015. SEK Svensk Elstandard är den svenska organisation som är medlem i IEC.

Genom att vara med i den tekniska kommittén TK 105 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med internationella standarder för bränsleceller. Genom samarbetet inom CENELEC antas de också som europeisk standard, lika i 33 länder, och fastställs också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Prenumerera här för att få info om alla nya svenska standarder från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström