2013-06-12 13:52Nyheter

Bruksanvisningar

null

Har du också retat dig på en bruksanvisning? Då var den nog inte gjord enligt standarden.

– Finns det standard för bruksanvisningar? Ja, det finns det. Den har beteckningen SS-EN 82079-1 och har nyligen kommit i en reviderad utgåva med titeln: Framställning av bruksanvisningar – Strukturering, innehåll och presentation – Del 1: Allmänna principer och detaljerade fordringar.

Som titeln antyder innehåller standarden en allmän genomgång av allt som kan behöva ingå eller behandlas i en bruksanvisning. Eftersom standarden kan användas för anvisningar för alla typer av produkter, från de allra enklaste redskap till kompletta maskiner eller anläggningar, är genomgången omfattande och ganska översiktlig. Därefter följer en närmare beskrivning av hur bruksanvisningen lämpligen byggs upp, med råd om skrivsätt och om användning av illustrationer och elektroniska media. I särskilda bilagor finns sedan bland annat ett stöd för planering av arbetet och en checklista för att kontrollera att allting kommit med.

Standarden vänder sig därför till alla som planerar eller medverkar i framställningen av bruksanvisningar och liknande handledningar, till exempel konstruktörer, tekniska redaktörer, programvaruutvecklare eller systemintegratörer. Standarden anger inte något speciellt omfång för den dokumentation som ska lämnas med en produkt, utan det beror på produktens komplexitet och varierar från fall till fall.

Standarden kommer ursprungligen från den internationella standardiseringsorganisationen IEC, som enligt ett avtal med ISO har hand om övergripande standarder kring teknisk dokumentation – dit ju bruksanvisningar hör. Den har också antagits som europeisk standard och också fastställts som svensk standard SS-EN 82079-1.  Någon del 2 finns inte ännu.

Den har tagits fram inom gruppen TC 3 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 3 är SEK TK 3, Dokumentation och grafiska symboler.

Bland andra standarder från samma grupp kan nämnas SS-EN 82045-1, Dokumenthantering - Del 1: Principer och metoder

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin