2015-03-03 11:00Nyheter

Buller från dammsugare

null

För att bullermätningar ska gå att jämföra finns en internationell standard från IEC.

Dammsugare är en produkt som blivit mycket tystare på senare år. Även om det fortfarande finns modeller som är ganska högljudda. Sådant brukar synas rätt väl i olika tester av dammsugare som emellanåt finns i olika media.

Naturligtvis finns det en standard för hur man gör sådana tester och hur man mäter ljud från dammsugare. En internationell standard från IEC, där den nya, omarbetade utgåvan i februari också fastställdes som svensk standard.

Det finns en svårighet att skriva en sådan standard, alltså att komma överens om och beskriva sådana här mätmetoder. Mätmetoderna måste vara så enkla och tydliga att mätningarna kan göras på vilket någorlunda kompetent laboratorium som helst, var som helst i världen, och ge i stort sett samma resultat. Därför får det inte heller kräva sådana material eller hjälpmedel som kan vara svåra att få tag på överallt, som någon särskild sorts smuts eller en väldigt speciell typ av matta. Å andra sidan får mätningarna inte vara alltför laboratoriebetonade, de måste ju vara hyfsat realistiska för att i någon mån efterlikna verkliga förhållanden.

Den internationella standarden för hur man mäter dammsugarljud har tagits fram inom den internationella organisationen IEC, som arbetat med internationella standarder för elektriska produkter och system sedan 1906. IECs tekniska kommitté, IEC TC 59, tar fram och underhåller standarder för hur man provar funktion och mäter egenskaper, t ex buller hos olika sorters hushållsapparater. Standarden för bullermätning, IEC 60704, består av flera delar, en allmän (del 1) och flera olika delar, som var och en beskriver mätning av buller från en viss sorts apparat, som till exempel dammsugare eller diskmaskiner.

I andra standarder från samma kommitté har man kommit överens om metoder för att mäta hur apparaterna fungerar, som hur bra en dammsugare suger upp damm eller hur rent en tvättmaskin tvättar. Svenska företag och myndigheter deltar i arbetet genom den svenska spegelkommittén, SEK TK 59, som finns inom SEK Svensk Elstandard. IEC-kommittén startades faktiskt en gång på initiativ av SEK och dåvarande Hemmens forskningsinstitut, som sedan blev grunden till Konsumentverket.

Internationella standarder från IEC brukar också fastställas som europeiska standarder, likalydande i 33 europeiska länder, från Island till Turkiet. Det finns också europeiska standarder som inte bygger på någon motsvarande internationell standard. Bland annat finns flera europeiska standarder för mätning av hushållsapparaters elförbrukning som saknar motsvarighet utanför Europa.

Läs mer om IEC TC 59 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson