2013-06-25 11:34Nyheter

Cybersecurity

null

CENELEC och ENISA i nytt europeiskt samarbete för att skydda smarta elnät mot dataintrång.

De smarta elnät som är under utveckling kräver ökade satsningar mot dataintrång och liknande påverkan, för att säkra driften av systemen och för att skydda data. Den europeiska datasäkerhetsmyndigheten ENISA – the European Network and Information Security Agency – och CENELEC – den europeiska organisationen för standardisering på elområdet – har därför slutit ett avtal om samarbete.

Det handlar bland annat om att resultat från ENISA ska tas tillvara i arbetet med standarder för smarta elnät i Europa och om gemensamma ansträngningar för att höja kunskapen och medvetandet om dessa frågor.

Överenskommelsen berör inte bara näten som sådana utan också ingående delar, som t ex kraftstationer och ställverk, men också standarder för informationssäkerhet inom angränsande områden, t ex inom processindustrin. Även den europeiska standardiseringsorganisationen för det icke-elektriska områdena, CEN, har slutit ett sådant avtal med ENISA.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard