2020-10-19 12:49Nyheter

Därför är standarderna för reläskydd viktiga

solceller på tak

En hörnsten är de internationella standarderna för mätande reläer och skyddsutrustningar från IEC. Den senaste av dessa är IEC 60255-181 med funktionsfordringar på frekvensskydd i elnät, i Sverige SS-EN IEC 60255-181. Skyddet känner kontinuerligt av om nätfrekvensen, som ju i Sverige är 50 Hz, ändras för snabbt eller lämnar det godkända intervallet. Se preview här på de första avsnitten av SS-EN IEC 60255-181.

- Standardserien IEC 60255-1xx för mätande reläer och skyddsutrustningar förknippas ofta med typprovning av reläer och många tror att de inte behöver ha någon kompetens kring dessa standarder, säger Andrea Bonetti på Megger Sweden AB.

- Detta är ett missförstånd, fortsätter han. Många grunder, definitioner och provningsmetoder som beskrivs i standarderna finns där för att användas inom relätekniken, lika mycket för tillverkaren och användaren som för den som driftsätter eller underhåller utrustningen.

Andrea Bonetti är aktiv i flera arbetsgrupper i kommittén TC 95, Measuring relays and protection equipment, inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Han hoppas att kompetens och rätt användning av standardiserade definitioner och testmetoder kommer att skapa ett mer effektivt sätt att närma sig relätestningen och därmed ge snabbare idrifttagning och kortare underhållstider med mindre kostnad och högre kvalitet i de testade skyddssystemen. Detta, fortsätter han, eftersom det ger mindre missförstånd som genererar oklara frågor till relätillverkarna, och mindre missförstånd som genererar otydliga frågor till tillverkarna av testutrustningen.

- Därmed blir det mindre tid i konflikter vid driftsättning, säger han, missförstånd kan stoppa driftsättningen i flera dagar – om inte veckor – tills de är lösta.

Carl Byman på Hitachi ABB Power Grids är ordförande i den svenska tekniska kommittén SEK TK 94/95 Reläer och reläskydd som speglar arbetet med standarder för mätande reläer och skyddsutrustningar i IEC TC 95. Kommittén finns inom SEK Svensk Elstandard, den organisation som är svensk medlem i IEC. Han understryker att reläskydd, som SEK TK 94/95 jobbar med, är viktiga för att skydda vårt elnät.

Carl Byman vill slå ett slag för arbetet där och betonar:
- Genom att delta i SEK TK 94/95 får man en bra kunskap om trender för skydd av våra kraftnät och samtidigt ett utbyte med både tillverkare av reläskydd och testutrustning samt andra kraftbolag. Tyvärr, säger han, är det bara ett fåtal kraftbolag representerade och vi skulle gärna ha med fler.

Fler svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna att delta och bidra i arbetet. Bland pågående projekt i IEC TC 95 märks ett för ”functional requirements for busbar differential protection” och ett annat för ”functional requirements for biased (percentage) differential relays for transmission lines”.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard