2015-10-27 10:35Nyheter

Databas för förnybar energi

null

Den som söker standarder eller patent inom förnybar energi kan ha hjälp av databasen INSPIRE.

Databasen INSPIRE drivs av den internationella organisationen IRENA som har till uppgift att bistå länder som vill öka andelen förnybar energi. Genom att IRENA slutit avtal med IEC och andra standardiseringsorganisationer och med det europeiska patentverket EPO, kan man i INSPIRE söka bland 400 standarder och 2 miljoner patent som behandlar teknik för förnybar energi.

- Detta, säger IRENAs generalsekreterare Adnan Amin, kan befrämja samarbete mellan innovatörer driva på förbättringar genom jämförelse mellan olika produkter och hjälpa till med att identifiera samarbetspartners för att matcha inhemska energibehov med innovativa energilösningar.

Läs mer om IRENA, the International Renewable Energy Agency här.

Mer om IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för det elektrotekniska området, kan du läsa här eller hos dess svenska medlem, SEK Svensk Elstandard här. Genom SEK deltar svenska företag, organisationer, högskolor och myndigheter i arbetet med internationella standarder inom IEC, till exempel för elinstallationer och vindkraft.

Den 26 och 27 oktober 2015 arrangerar IRENA ett webinar om sin nya nätbaserade marknadsplats för projekt för förnybar energi i Afrika, the Sustainable Energy Marketplace.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard