2017-01-13 07:33Nyheter

Datahallar

null

Stöd för drift och skötsel av serveranläggningar och datahallar – i ny standard i serien SS-EN 50600.

Den som har eller driver en datacentral kan ta hjälp av den nya standarden SS-EN 50600-3-1 för att få stöd och struktur i arbetet, oavsett om det gäller en företagsserver i en skrubb eller en datahall med flera kunder och hyresgäster.

SS-EN 50600-3-1 ingår i en serie europeiska standarder med olika aspekter på datanläggningar, deras utförande och drift. De handlar inte om snabbhet eller kapacitet, utan om byggnad (del -2-1), elförsörjning (del -2-2), kylning och ventilation (del -2-3) kabelinstallation (del -2-4) och fysisk säkerhet (del -2-5). Den nya del -3-1 bygger på dessa och ger stöd när anläggningen och dokumentationen överlämnas och visar vad man sedan kan göra för att anläggningens egenskaper ska hållas kvar på den ursprungliga nivån – vad gäller tillgänglighet, riskhantering med mera.

I serien finns dessutom en inledande SS-EN 50600-1. Senare i vinter kommer ett par nya delar som bland annat beskriver energieffektivitet och nyckeltal för anläggningen.

Se preview på SS-EN 50600-3-1 här. Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.

De här standarderna är framtagna i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC och fastställs sedan som nationell standard i 34 europeiska länder, i Sverige som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard. Svenska specialister deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 215, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, läs mer här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson