2013-08-07 13:04Nyheter

Datorers elförbrukning

null

Mätning av datorers elförbrukning standardiserad

Den nya standarden SS-EN 62623 beskriver en – standardiserad! – metod för att mäta en dators elförbrukning under olika förhållanden, t ex i olika energisparlägen. Med hjälp av en formel för typisk användning under en vald tidsperiod och en profil som täcker in de flesta användare kan sedan genomsnittlig effektförbrukning räknas om till energi. Genom ett system med kategoriindelning kan man jämföra elförbrukningen för olika datorer, eller mot kommande lagstiftning. Standarden innehåller också ett format för visning och rapportering av mätresultaten.

Standarden bygger på ECMA-383 och ansluter till standarden SS-EN 62075 om miljöhänsyn. SS-EN 62623 och SS-EN 62075 är internationella standarder från IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området, som också fastställts som europeisk och svensk standard. Genom gruppen TK 108, Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning, inom SEK Svensk Elstandard har svenska företag deltagit i arbetet i IEC.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson