2017-01-31 16:15Nyheter

Den inledande översikten över industriprotokollet OPC-UA finns nu i ny utgåva.

null

Den som vill informera sig och veta mer om OPC-UA, ett protokoll för kommunikation mellan utrustning och system i industrin, kan läsa de båda inledande delarna i den serie publikationer från IEC där UPC-UA beskrivs.

Den första delen, IEC 62541-1, presenterar principerna och ger en översikt av OPC Unified Architecture (OPC-UA). Den beskriver också översiktligt innehållet i de övriga delarna.

Den andra delen, IEC 62541-2 behandlar IT-säkerhet. Eftersom OPC-UA specificerar ett kommunikationsprotokoll, fokuseras det på hur man säkrar datautbytet mellan olika applikationer.

De nya versionerna av båda dessa tekniska rapporter finns tillgängliga som tekniska rapporter från SEK Svensk Elstandard,
Se preview här på SEK TR 62541-1, OPC Unified Architecture – Del 1: Översikt och koncept.
Se preview här på SEK TR 62541-2, OPC Unified Architecture – Del 2: Säkerhetsmodell.

Trots titlarna är båda på engelska.

Övriga delar av IEC 62541 är internationell standard, som antagits som europeisk standard av CENELEC och fastställd som svensk standard SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik:

SS-EN 62541-3, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 3: Modell för adressrymd
SS-EN 62541-4, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 4: Tjänster
SS-EN 62541-5, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 5: Informationsmodell
SS-EN 62541-6, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 6: Mappningar
SS-EN 62541-7, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 7: Profiler
SS-EN 62541-8, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 8: Dataåtkomst
SS-EN 62541-9, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 9: Larm och villkor
SS-EN 62541-10, utg 2:2015, OPC Unified Architecture – Del 10: Program
SS-EN 62541-11, utg 1:2015, OPC Unified Architecture – Del 11: Åtkomst till historiska data
SS-EN 62541-13, utg 1:2015, OPC Unified Architecture – Del 13: Aggregering av data
SS-EN 62541-100, utg 1:2015, OPC Unified Architecture – Del 100: Gränssnitt för utrustning

Dessa, och andra standarder inom området kommer från IEC TC 65, där den svenska referensgruppen är den tekniska kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer om den här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson