2014-09-16 10:45Nyheter

Den nya svenska standarden SS-EN 50700 stöder utbyggnaden av stads- och bredbandsnät

null

Den nya svenska standarden SS-EN 50700 stöder utbyggnaden av stads- och bredbandsnät.

Den nya svenska standarden SS EN 50700specificerar områdesnät för anslutning av fastigheter med flera abonnenter till bredbandsnät. Den underlättar för fastighetsägare att förbereda för anslutning av sina fastigheter till operatörernas fibernät på ett standardiserat sätt och stöder därmed utbyggnaden av stads- och bredbandsnät.

SS-EN 50700 beskriver ett applikationsoberoende delsystem. Den är leverantörsoberoende och ansluter både till internationella (IEC) och europeiska (CENELEC) standarder för fibrer och tillhörande komponenter och till standarderna för fastighetsnät för informationsöverföring, dvs till SS EN 50174-serien för installation och kvalitetssäkring och SS EN 50346 för provning. 

Installationen hos abonnenten behandlas i SS-EN 50173-4. Dessa svenska standarder (SS-EN) överensstämmer helt med motsvarande europeiska och har tagits fram i ett samarbete där svenska företag och myndigheter deltagit genom den tekniska kommittén TK 215 inom SEK Svensk Elstandard.

SS-EN 50700, Områdesnät (PDAN) för anslutning av fiberoptisk bredbandsservis. Mer om fiberoptiska nät kan man läsa i ”Fiberoptisk anslutning av slutanvändare”, utgiven i serien SEK Handböcker.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström