2020-11-30 09:39Nyheter

Det här vill leverantören veta – När du köper ångturbin

null

Det är kanske lite mycket att räkna upp här, men det står i standarden SS‑EN IEC 60045‑1, Ångturbiner – Del 1: Handledning vid upphandling, som just kommit i ny, uppdaterad utgåva.

För den som ska beställa en ångturbin är den internationella standaren IEC 60045-1 ovärderlig. SEK Svensk Elstandard har nu fastställt den senaste utgåvan som svensk standard med beteckningen SS-EN IEC 60045-1. Få en uppfattning om omfattningen i preview på de inledande avsnitten här. Standardens syfte är göra beställaren medveten om olika alternativ och om vad som måste anges till leverantören. Den gäller i första hand turbiner som ska driva generatorer men kan även delvis användas för andra tillämpningar.

Den här standarden är en verklig trotjänare. Den första utgåvan kom 1931, då med beteckningen IEC 45. Den nya utgåvan innehåller flera uppdateringar jämfört med den föregående. Till exempel är listan med uppgifter som beställaren ska lämna reviderad och kompletterad. Omarbetade är också avsnitten om vibrationer och buller, som nu pekar på nya standarder för mätning som getts ut sedan förra utgåvan.

Avsnittet om reglerutrustning är naturligtvis utökat och omarbetat. Där hänvisas även till andra standarder, som IEC 60204-1 (i Sverige SS-EN 60204-1) för maskiners elutrustning och IEC 62682 (SS-EN 62682) för larmsystem och larmhantering i processindustrier. Helt nytt är ett avsnitt om produktsäkerhet, liksom en informativ bilaga om svetsning av stationära delar.

En standard, som nämns flera gånger är IEC 62381 (SS-EN 62381) om acceptansprovning inför leverans (FAT), acceptansprovning efter leverans (SAT) och integrationsprovning (SIT). Se preview på de inledande avsnitten i den här.

Standarden har tagits fram i den tekniska kommittén, IEC TC 5, för ångturbiner i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Andra aktuella projekt handlar om en översyn av standarderna för garantiprovning av ångturbiner, läs om det här. Den svenska spegelkommittén är SEK TK 5 Ångturbiner inom SEK Svensk elstandard, som välkomnar svenska företag, högskolor och myndigheter.

De andra standarderna som nämnts kommer från andra tekniska kommittéer inom IEC, där svenska intressenter deltar genom SEK TK 44 (SS-EN 60204-1) respektive SEK TK 65 (SS-EN 62381 och SS-EN 62682). Kontakta SEK Svensk Elstandard om du är intresserad.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström