2020-10-02 09:41Nyheter

Digitalisering i ex-miljö

null

Mer och mer elektronik och digital teknik kräver särskild hänsyn i processindustri och på andra ställen där det kan förekomma explosiv atmosfär.

Ett exempel är att ganska få bärbara, batteridrivna instrument och apparater är certifierade för användning i områden med explosionsrisk, ex-områden. För att kunna använda sådana produkter på ett säkert och smidigt sätt i ex-områden behövs därför särskilda överväganden från fall till fall.

Ett amerikanskt förslag

I USA finns sedan tidigare en standard som behandlar bärbar elektronik i Ex-områden, kallad UL 121203 och på amerikanskt förslag startar nu ett motsvarande internationellt projekt inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Syftet är att enas om ett internationellt vägledande dokument för användningen av bärbar elektronisk utrustning i zonerna 1/21 och 2/22 i riskområden, som kan användas när certifierade apparater inte är tillgängliga.

SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna att delta och bidra i arbetet, som drivs i den tekniska kommittén IEC TC 31, Equipment for explosive atmospheres. (svensk motsvarighet SEK TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär) Den planerade vägledningen ska komplettera vad som redan idag står i standarden IEC 60079-14 för elinstallationer i Ex-områden (i Sverige SS-EN 60079-14 som ingår i SEK Handbok 427).

Egensäkra datanät

Inom processindustrin vill man gärna använda Ethernet även för instrument och annan elektronik i Ex-områden. Den nuvarande tekniken för fältbussar i riskområden, kallad FISCO, har funnits i snart tjugo år är numera alldeles för långsam.

Därför arbetar man i IEC med en teknisk specifikation som ska tillåta kommunikation med 10 Mbit/s, utan att ge avkall på kraven på egensäkerhet, alltså att apparater och system inte överför energimängder som är så stora att de kan tända explosiva gaser eller explosivt damm. Arbetet specificerar utförande, märkning och dokumentation av apparater, system och installationer för det nya systemet, 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet concept (2-WISE). Det bygger på IEEE 802.3cg och planeras komma ut nästa år som IEC TS 60079-47, alltså som en teknisk specifikation som tagits fram i internationellt samarbete.

Även detta projekt drivs i IEC, som är den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik, i samma IEC TC 31 som projektet för bärbar utrustning. Den vanliga standarden för installation av datanät i industrimiljö är annars SS-EN IEC 61918, som kompletterar de generella standarderna för kabelnät som finns i den nya SEK Handbok 459. Läs mer om dem här och här.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström