2019-05-28 14:05Nyheter

Du läser i databladen för olika solpaneler. Där nämns IEC 61215, vad är det för något?

null

IEC 61215 är en internationell standard för solpaneler. Den handlar om konstruktions- och typgodkännande och innehåller alltså olika krav på utförande och prestanda. 

IEC 61215 har också antagit som europeisk standard och kallas då EN 61215. Det betyder att den utan ändringar införts som nationell standard i Sverige och i 33 andra europeiska länder. Inte bara i hela EU utan också i Norge och Nordmakedonien. Så är det med de flesta IEC-standarderna.

Standard sätter nivån
En tillverkare kan alltså påstå att produkten håller den nivån genom att hänvisa till standarden IEC 61215. Den kan också användas av fristående provningsföretag som underlag för certifikat. För att resultaten ska bli jämförbara, beskriver standarden också hur man provar och kontrollerar de olika egenskaperna.

Exempel på sådant som tas upp i IEC 61215 är tåligheten mot mekanisk belastning, motståndskraften mot påverkan av fukt och kyla och egenskaperna under olika förhållanden, bland annat vid i svagt solljus. Standarden, som i Sverige betecknas SS-EN 61215, har flera delar: en inledande del, en del som beskriver provningarna och några olika delar för olika slags solpaneler.

Också för säkerheten
IEC 61215 beskriver alltså prestanda men säger inget om hur säkra solpanelerna är. Det tas upp i en annan standard, IEC 61730. Också den har antagits som europeisk standard (och heter då EN IEC 61730), men den är dessutom vad EU-kommissionen kallar en ”harmoniserad standard”. Det betyder att den hänger ihop med reglerna i Europa för säkra elprodukter, det som kallas lågspänningsdirektivet. Där står att produkterna ska vara så säkra att ingen kommer till skada och att brand inte uppstår. Ett sätt att sedan visa att en produkt – kanske en brödrost, en taklampa eller en solpanel – är säker, är att konstruera och tillverka den enligt en passande standard. För solpaneler alltså EN IEC 61730.

Säkerhetsstandarden är i två delar, en som lägger nivån för säkerheten och en som beskriver hur man på olika sätt provar för att kontrollera att den uppfylls. Flera av provningarna liknar dem som finns i EN 61215 men nu är syftet att se om solpanelen kan bli farlig när den utsätts för olika påfrestningar, som UV-strålning och temperaturändringar. Om paneler av en viss typ klarar provningarna, kan tillverkaren CE-märka dem för att få sälja dem på den europeiska marknaden.

I Sverige med
IEC-standarder tas fram i ett internationellt samarbete. I Sverige är SEK Svensk Elstandard medlem i IEC (sedan 1907!) och organiserar svenska experters deltagande. För solpaneler i en grupp som heter SEK TK 88, Direktomvandling av solenergi till elenergi. Det är också SEK som fastställer dem som svensk standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström