2014-12-01 11:27Nyheter

e-Hälsa

null

IEC inrättar systemkommitté för e-hälsa - Systemkommittén Active Assisted Living ska koordinera arbetet med internationella standarder.

E-hälsa i hemmet omfattar många frågor och utmaningar som kan få sina lösningar genom målmedvetet standardiseringsarbete. De utmaningar som en åldrande befolkning innebär för samhället är samma i många länder och det är därför idé att ta fram lösningarna gemensamt.

Standardisering brukar ske i tekniska kommittéer, uppdelade efter teknikområden, men E-hälsa i hemmet berör fler områden. IEC, som organiserar arbetet med internationella standarder inom el och elektronik, har därför inrättat en systemkommitté för att koordinera arbetet inom området, som inom IEC kallas active assisted Living (AAL).

– Systemkommittén AAL ska arbeta med tekniska system för att stödja personer som av någon anledning behöver stöd i sin dagliga verksamhet. Det kan t ex vara på grund av nedsatt rörelseförmåga eller sjukdom, säger Svante Skeppstedt på SEK Svensk Elstandard, som sitter med i den tekniska styrelsen inom IEC.

Systemkommittén ska till att börja med göra en översikt över de standarder och projekt som finns, eller är på gång, och försöka finna vilka luckor som finns och vilka av dem som i första hand bör fyllas. Till exempel arbetar en grupp med medicinteknisk utrustning, deras säkerhet och användarvänlighet, medan samma frågor kring IT-utrustning ligger på en annan grupp.

Ett annat exempel är interoperabilitet, eller olika apparaters förmåga att anslutas till varandra och arbeta tillsammans. Ett system för e-hälsa kan vara sammansatt av produkter och tjänster från olika håll, som måste fungera tillsammans – som ”plug and play”.

Systemkommittéer är ett nytt koncept och AAL-kommittén är den andra i sitt slag i en internationell standardiseringsorganisation, den första var systemkommittén för smarta elnät inom IEC.

Deltagande i IEC organiseras i Sverige av SEK Svensk Elstandard, som också kan svara på frågor om den nya systemkommittén, sek@elstandard.se, 08-444 14 00.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell