2017-12-14 07:15Nyheter

El ombord

null

Alla delar av den internationella standarden för elutrustning i fartyg, IEC 60092, gäller nu också som svensk standard, SS-IEC 60092.

Några av delarna av SS-IEC 60092 innehåller grundläggande information eller beskriver själva installationen, medan andra innehåller särskilda fordringar som ställs på utrustning för installation till sjöss. Att hela IEC 60092-serien nu är svensk standard ökar dess synlighet och gör den mer tillgänglig. Därmed kan den också sägas stödja den svenska maritima strategin, som kan laddas ner här.

Några av delarna har koppling till IMO, t ex SS-IEC 60092-506 med särskilda fordringar på fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen). IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Den svenska medlemmen är standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard, som är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna, medlem i IEC sedan 1907, och som fastställer all svensk standard på elområdet.

De äldsta delarna av IEC 60092 har redan tidigare gällt som svensk standard men flera av delarna har reviderats sedan dess. En av de nyaste delarna är den som handlar om elektriskt skydd, SS-IEC 60092-202. En del i serien IEC 60092 har också antagits som europeisk standard och tidigare fastställts som svensk: SS-EN 60092-507, Elinstallationer i fartyg - Del 507: Små fartyg.

Flera delar av IEC 60092 är under revision och några lär komma i ny utgåva redan nästa år, t ex den grundläggande del 201 om installationens uppbyggnad. Genom att ha sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan man vara säker på att inte missa någon nyutgåva, läs mer om SEK e-standard här.

Arbetet med dessa standarder sker helt internationellt i den tekniska kommittén TC 18 i IEC och genom SEK TK 18 kan svenska företag, myndigheter och andra delta i och bidra till arbetet. Andra aktuella projekt inom IEC TC 18 gäller t ex likströmsinstallationer ombord och EMC-fordringar på installationer i fartyg med icke-metalliskt skrov. Läs mer om motsvarigheten till IEC TC 18 SEK TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter.

En annan grupp inom IEC arbetar med standarder för navigationssystem och liknande (AIS, GMDSS), läs om IEC TC 80 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström