2019-10-07 11:30Nyheter

Elinstallationer för både produktion och förbrukning

null

Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, beskriver ju regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer för lågspänning. Den kompletteras nu av en ny, skrift från SEK Svensk Elstandard, som handlar om nätanslutna elinstallationer för både produktion och förbrukning. Sådana kallas ibland prosumerande elinstallationer.

I den nya skriften, SEK TS 60364-8-2, behandlas särskilt jordning och skydd i installationen. Även frånskiljning och uppträdande vid bortfall av nätspänning finns med. I en bilaga beskrivs olika driftfall och i en annan visas på några olika sätt att bygga upp en prosumerande installation, med eller utan energilager.

Vägledningen SEK TS 60364-8-2 är framtagen av samma svenska och internationella grupper av specialister som står bakom elinstallationsreglerna. Däremot är den inte en ”riktig” standard, utan en teknisk specifikation, en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering om några år. Läs de inledande avsnitten i en preview av SEK TS 60364-8-2.

Se preview på SEK Handbok 444, som innehåller SS 436 40 00, utg 3:2017. Läs också om SEK Handbok 457 – Solceller – Råd och regler för elinstallationen.

Samtliga projekt hör hemma hos SEK TK 64, Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström