2011-12-14 13:54Nyheter

Elinstallationer i Ex-miljö

null

SEK Handbok 427 behandlar elinstallationer i explosionsfarliga områden och hur dessa elinstallationer kontrolleras och underhålls. Den har kommit i en ny, tredje utgåva och den största skillnaden jämfört med den förra är att handboken nu inte bara ger regler för installationer i områden med explosiv gasatmosfär, utan också för områden där det kan förekomma brännbart damm. 

Stommen i handboken är de båda europeiska standarderna EN 60079-14 och EN 60079-17. De överensstämmer helt och hållet med motsvarande internationella standarder IEC 60079-14 och IEC-60079-17 och har tidigare fastställts som svensk standard SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 och givits ut separat. De aktuella utgåvorna av dessa standarder ersätter inte bara tidigare utgåvor, utan också de tidigare standarderna SS-EN 61241-14 och SS-EN 61241-17.

För att underlätta användningen av standarderna innehåller handboken också fem informativa nationella bilagor, bl a en som beskriver de olika utförandeformerna (reviderad med de nya kategorierna i ATEX-direktivet) och en som förklarar olika typer av märkning på apparater.

SEK Handbok 427 ansluter till SEK Handbok 426 , som beskriver klassning av explosionsfarliga områden med explosiv gas eller dimma och som kom i ny utgåva i våras. För att markera samhörigheten har de fått omslag i samma stil.

Några aktuella standarder som kompletterar är SS-EN 60079-25, Explosiv atmosfär - Del 25: Egensäkra system, som också kommit i nyutgåva i år, och SS-EN 60079-30-2, Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard