2017-05-30 13:58Nyheter

Elinstallationer i gruvor

null

Gruvor under jord är en värld för sig och där räcker inte de vanliga Elinstallationsreglerna.

Miljön i gruvor ställer särskilda krav på den elmateriel som används, på jordfelsskydd och isolationsövervakning med mera. Avstånden kan dessutom vara långa och förbrukarna rörliga. Den nya standarden
SS-EN 50628 tar hänsyn till allt detta och innehåller extra fordringar som kompletterar Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och motsvarande standard för högspänning, SS-EN 61936-1.

SS-EN 50628 behandlar både kolgruvor, med de särskilda explosionsrisker som finns där, och andra typer av gruvor. Se preview här på SS-EN 50628, Utförande av elinstallationer i gruvor under jord.

Standarden kompletterar också SS-EN 1127-2, Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 2: Grundläggande begrepp och metodik för gruvdrift, och tillämpliga standarder i serien SS-EN 60079 om elutrustning i områden med explosiv atmosfär.

SS-EN 50628 fastställdes i mars av SEK Svensk Elstandard och innehåller den officiella engelska språkversionen av den europeiska standarden EN 50628:2016. I maj kom en ny utgåva av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, läs mer om den här.

Det är SEK Svensk Elstandard som fastställer svensk standard inom el och elektronik och gör det möjligt för svenska företag, myndigheter och högskolor att delta i arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC och CENELEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson