2016-05-16 15:27Nyheter

EMC-standarden SS-EN 55011 nu också för trådlös energiöverföring

null

En av nyheterna i den nya utgåvan av EMC-standarden SS-EN 55011 är att den nu också omfattar utrustning för trådlös energiöverföring med radiofrekvenser, på engelska wireless power transfer (WPT), till exempel för batteriladdning. Standarden omfattar som tidigare apparater och utrustningar som genererar eller avger högfrekvent energi upp till 400 GHz.

Den senaste utgåvan av den internationella CISPR 11, har genom samarbetet inom CENELEC i Europa antagits som europeisk standard EN 55011 och har nu fastställts som svensk standard SS-EN 55011 av SEK Svensk Elstandard. Den nya utgåvan medger typprovning av komponenter i utrustning med kraftelektronik och emissionsgränserna i standarden gäller nu också för anslutning för kraftmatning med lågspänning, oberoende av vilken riktning energi transporteras. Standarden har också moderniserats på andra ställen för att bättre passa dagens förhållanden. Den nuvarande SS-EN 55011 från 2010 gäller parallellt med den nya till 15 februari 2019.

Se preview här på SS-EN 55011, Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk