2021-05-25 10:48Nyheter

En elektrifierad framtid behöver standarder

null

Arbetet med standarder och tekniska vägledningar har knappast försenats av pandemin – men arbetsformerna påverkas.

- När vi tillsammans ska bygga en digital, grön och elektrifierad framtid är behovet av standarder enormt, säger Stina Wallström på IKEA, som är ordförande i styrelsen för SEK Svensk Elstandard.

 

- Många industrier står inför stora utmaningar som bara kan lösas i samverkan. Där blir standarder utmärkta verktyg för att skapa gemensamma lösningar och interoperabilitet. Att bidra till att skapa de standarder som våra medlemmar behöver för att driva sin verksamhet och stärka sin konkurrenskraft när hela näringslivet ställer om, det är kärnan i SEKs uppdrag.

 

Stina Wallström har blivit invald i styrelsen för IEC, den internationella organisation som sedan 1906 drivit internationell standardisering inom el, elektronik och näraliggande områden. Inom IEC fanns vid årsskiftet 210 olika tekniska kommittéer, med ansvar för olika teknikområden och med tillsammans 1555 olika arbets- och projektgrupper.

 

Genom SEK Svensk Elstandard har svenska företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor möjlighet att delta i dessa projekt. För att motverka stuprörseffekter, har några av kommittéerna en samordnande funktion och famnar över ett bredare område, som ”Active Assisted Living” och ”Smart manufacturing”.

 

Av de europeiska standarderna på de här områdena är 80 % helt lika med IEC-standarderna, eller baserade på dem. Det beror på att IEC samarbetar nära med motsvarande europeisk organisation, CENELEC. Att delta i arbetet i SEK innebär därför att man är med och skriver internationella standarder i global samverkan, där de flesta även antas som europeisk och svensk standard.

 

- I slutet av 2020 presenterade IEC en sammanställning över pandemins inverkan på standardiseringsarbetet, säger Thomas Korssell, VD på SEK Svensk Elstandard. Den visade att 10 - 15 % av de pågående knappt 1700 projekten påverkats så pass att de förväntade tidsramarna måste flyttas fram. Under 2020 fastställde SEK 456 nya och omarbetade svenska standarder, vilket är på samma nivå som de senaste åren.

 

- Det svåraste med enbart virtuella internationella möten är tidsskillnaderna för de olika medverkande experterna. Därefter kommer svårigheterna med att upprätthålla ett aktivt och inkluderande möte med naturliga kaffepauser för ett mera informellt utbyte, säger Thomas Korssell och sätter fingret på ett ofta förbisett argument för att delta i standardiseringen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh