2014-09-26 09:57Nyheter

En ny laserklass hör till nyheterna i den nya utgåvan av SS-EN 60825-1.

null

En ny laserklass hör till nyheterna i den nya utgåvan av SS-EN 60825-1.

Den nya utgåvan av den internationella standarden för lasersäkerhet, IEC 60825-1, har i september också fastställts som svensk standard, med beteckningen SS-EN 60825-1.

– En nyhet i den nya utgåvan är den nya laserklassen 1C, säger Anna-Karin Holmér på Saab Training Systems i Huskvarna. Den nya klassen gäller för laserutrustning som är i kontakt med det exponerade målet, till exempelvis vid medicinsk laserbehandling.
– Den nya klassen måste dock åberopas från en tillämplig produktstandard för att kunna användas, påpekar Anna-Karin Holmér, som är ordförande i den tekniska kommittén SEK TK 76 inom SEK Svensk Elstandard, som samlat det svenska deltagandet i projektet.

Standarden har också uppdaterats med de nya gränsvärden för lasersäkerhet för pulsade lasrar som tagits fram av ICNIRP, den internationella vetenskapliga föreningen inom området icke-joniserande strålnings påverkan på hälsan. Till exempel har gränsvärdet för korta pulser sänkts med ca 2,5 gånger inom de vanligaste våglängdsområdena, medan det har höjts för extremt korta pulser.

En annan ändring gäller lysdioder, LED.
– Vid förra revisionen togs LED bort och de hanteras numera under lampstandarden SS-EN 62471 för de flesta applikationer, säger Anna-Karin Holmér. I den här revisionen har man gått ett steg längre och säger att laserprodukter där laserljuset modifierats så att det ljus som kommer ut ur produkten – vid normal användning – har en radians – en upplevd ljusstyrka, kan man säga - som är mindre än ett max gränsvärde, kan tilldelas en riskgrupp enligt lampstandarden. Produkten måste uppfylla laserstandarden för övrigt, t ex för exponering vid service och underhåll. Detta är t ex applicerbart på en del laserprojektorer.

Den svenska standarden för lasersäkerhet SS-EN 60825-1 stämmer helt överens med den internationella standard IEC 60825-1, som genom det europeiska samarbetet i CENELEC fastställs som nationell standard i 33 europeiska länder. Den tidigare utgåvan av SS-EN 60825-1 från 2007 upphör att gälla 2017-06-19.

SS-EN 60825-1, Laser - Säkerhet - Del 1: Klassificering av utrustning, fordringar och användarinstruktioner

SS-EN 62471, Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson