2019-10-28 11:31Nyheter

Energieffektiva serverrum och datacentraler

null

Servrar och datahallar slukar en allt större andel av den el som produceras. Energieffektivitet har en egen del av den europeiska standarden för datahallar och liknande.

Eller rättare, i en teknisk rapport – som är mer av en vägledning med bakgrund och motiveringar. Där samlas rekommenderade sätt och metoder att spara och bättre utnyttja energin. Rapporten kan både användas vid planering och konstruktion av nya anläggningar och vid drift och ombyggnad av befintliga. Nu finns den tredje utgåvan tillgänglig som SEK TR 50600-99-1.

Genom titeln ”Vägledning för energihushållning” anknyter den till EUs uppförandekod för datahallar ”EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency”. Det är ett frivilligt program som startade 2008.

Hållbarhet är mer än energihushållning. Därför finns också SEK TR 50600-99-2, utg 2, Datahallsutrymmen och tillhörande system – Del 99-2: Vägledning för miljömässig hållbarhet. Den europeiska 50600-serien omfattar alla aspekter på serveranläggningar och datacentraler, t ex byggnad, elförsörjning och säkerhetsfrågor. Flera delar behandlar nyckeltal för effektiv resursanvändning.

Nu pågår arbete med två nya delar, ”Energy Reuse Factor (ERF)” och ”Cooling Efficiency Ratio (CER)”. Det sker i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC och genom SEK Svensk Elstandard kan svenska specialister bidra i arbetet. Arbetet för de här delarna ligger under SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström