2021-08-26 13:26Nyheter

Energieffektivisering

null

Elektrisk energi har hög kvalité eftersom den lätt kan omvandlas till andra energiformer. Därför kan det finnas anledning att utnyttja den effektivt.

För att kunna jämföra och utveckla energisnålare produkter måste man enas om hur man mäter elförbrukningen, både hur det går till och vad det är man mäter på. Alltså till exempel hur intensivt produkten ska arbeta när man mäter eller hur många tillbehör som är anslutna. Detta är just sådant man tar fram standarder för, i ett arbete där både tillverkare, provningsföretag och användare är med. Men att hushålla med energin är en fråga på flera nivåer.

Systemtänk

I komplicerade anläggningar handlar det inte bara om produkterna var för sig, utan det krävs ett systemtänk. Ett bra exempel på det är datahallar och serverrum där en stor del av den inmatade elen omvandlas till värme i datorerna. Det finns en serie standarder som tar ett helhetsgrepp på detta. Läs mer om de unika standarderna här. De är framtagna i ett europeiskt samarbete där svenska företag deltar genom den svenska gruppen SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning.

Ett mer allmänt grepp för olika slags anläggningar och industrier beskrivs i SEK Teknisk Rapport 62837 om industriautomation som ett hjälpmedel för energieffektivisering. Med avstamp i den rapporten drivs nu ett internationellt projekt för en generell beskrivning av energistyrning i industriprocesser (EMS). Det är öppet för svenska deltagare genom SEK TK 65 Industriell processtyrning, läs om projektet här.

Sådana standardiseringsprojekt drivs globalt och europeiskt i de etablerade organisationerna IEC och CENELEC. Den svenska medlemmen, SEK Svensk Elstandard, gör det möjligt för svenska företag, högskolor och myndigheter att delta och bidra med sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från när och fjärran. Vill du vara med och utforma morgondagen standarder? Anmäl dig till vår verksamhet!

Produkter och ekodesign

Naturligtvis finns det även standarder som stöder en ökad energieffektivitet på produktnivå. Ett känt exempel är utvecklingen av energisnålare hushållsapparater . Ett annat viktigt område är elmotorer, där man går mot att mera se på kombinationen av motor och tillhörande utrustning för varvtalsstyrning. Och även tåg är en produkt som använder el!

Tekniska överenskommelser om metoder, klassning och redovisning är typiska resultat av internationellt samarbete. De inom forskning och industri med mera deltar som känner sig berörda och som vill bidra med kunskap och erfarenhet.

Nära energieffektivisering ligger återvinning och återanvändning och även där sker ett intensivt arbete på europeisk och global nivå. Ett exempel är rapportering i den cirkulära värdekedjan. Detta är ett av de ämnen man arbetar med i SEK TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, där svenska företag och universitet deltar i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för miljörelaterade fordringar i produktstandarder, bland annat för att stödja EU-direktiven WEEE (om elskrot) och RoHS (om begränsning av farliga ämnen). En annat exempel är den branschöverskridande standarden för ekodesign, där energieffektiviteten är en av många saker att ta hänsyn till.

Det händer mycket på de här områdena. Den som väljer att inte delta i arbetet med att ta fram nya standarder, eller att revidera dem som finns, kan följa med genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard, som även är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Och den som har sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan vara säker på att inte missa någon nyutgåva, läs mer om SEK e-Standard här.

Författare: Thomas Borglin SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström