2013-06-04 10:56Nyheter

Energilagring med batterier

null

Gemensamma internationella riktlinjer för energilager med litium-jonbatterier föreslås.

Batterianläggningar som gör det möjligt att lagra el tillfälligt kan erbjuda fördelar i elnät med ett stort inslag av småskalig elproduktion. I synnerhet om det handlar om sol- och vindkraft, där produktionen ju beror på väderleken snarare än på behovet för stunden. En teknik som provas idag, bland annat i ett försök i Falköping, är att använda litium-jonbatterier.

Att placera ut batterianläggningar av den här storleken i elnätet är något nytt. I civila sammanhang har de mest använts för att ge reservel i telestationer, kraftverk och på andra liknande ställen. Och laddningsbara litiumbatterier är inte helt ofarliga. Problemen med batterierna i Boeings nya Dreamliner har ju varit en följetong tidigare i år. För att inte olika kunders, tillverkares och myndigheters krav och uppfattningar om detta ska gå alltför mycket isär, föreslås nu från tyskt håll en internationell standard med de olika säkerhetskrav som man kan behöva ställa på en sådan anläggning.

Förslaget, som lämnats till IEC, den internationella organisationen för elektroteknisk standardisering, är både omfattande och detaljerat. Det beskriver både skydd mot elchock och mot mekaniska risker, liksom skydd mot brand och utströmmande gaser och vätskor. Ett särskilt kapitel ägnas skydd vid olika felfall. Även om förslaget särskilt sägs behandla anläggningar med litiumbatterier, kan delar av en kommande standard också användas för andra typer av batterianläggningar.

Den som vill läsa förslaget, som har beteckningen 21A/520/NP, kan fram till den 26 juli 2013 beställa det utan kostnad från SEK Svensk Elstandard snc@elstandard.se.

Genom att vara med i arbetet i den tekniska kommittén TK 21A, Laddningsbara alkaliska batterier, inom SEK Svensk Elstandard kan man aktivt påverka arbetet med standarden. Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk standard och svensk standard. 

Flödesbatterier är en annan teknik som kan komma till användning i energilager. Ett flödesbatteri laddas och urladdas med hjälp av en kemisk reaktion mellan två flytande elektrolyter som lagras i separata tankar utanför själva batteriet och cirkuleras runt med hjälp av pumpar vid laddning och urladdning.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell