2016-08-04 11:19Nyheter

​Enklare säkerhetskontroll?

null

Förslag till standard för utrustning för kontroll av vätskor på flygplatser

Att vätskor är något misstänkt som man inte får ta med på flygplanet, det har alla märkt som flyger. Om inte flaskan är mycket liten eller om man har köpt den efter säkerhetskontrollen. Att det är så strängt mot just vätskor, beror på att det finns sprängmedel som består av två vätskor som är ofarliga var för sig men som blir explosiva när de blandas.

Det vore ju bra om det fanns ett tillförlitligt sätt att analysera vätskor, för att se vad de är för något, och helst utan att behöva öppna flaskan. De finns faktiskt sådana metoder. En sådan är, att utnyttja Raman-spridningen i vätskan. C V Raman var en indisk fysiker, som fick nobelpriset 1930 för upptäckten av ljusets oelastiska spridning. Med hjälp av Ramanpektroskopi kan man analysera ämnen utan att behöva vara i kontakt med dem. Man belyser provet, helst med en laser, och när ljusets fotoner träffar molekylerna, sprids de på ett sätt som är unikt för varje ämne. På det sättet kan man alltså finna ut vad en flaska innehåller, utan att behöva öppna den.

Ramanspektroskopi är alltså en attraktiv metod för att underlätta för flygresenärer. För att bättre kunna jämföra utrustningar från olika tillverkare finns det nu ett förslag till en internationell standard för provning av sådan utrustning. En internationell standard skulle inte minst underlätta för myndigheter och företag som planerar att köpa sådan utrustning.

Förslaget, som kommer från Ryssland, har lämnats till IEC, den internationella organisationen för standarder inom el- och elektronik. Under beteckningen IEC 45B/487/NP är det ute för omröstning till den 2 september 2016 och det kan beställas (utan kostnad) från SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. Genom samarbetet i CENELEC antas de flesta standarderna från IEC också som europeisk standard och de fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström