2016-12-09 08:05Nyheter

Ett globalt elnät

null

Ny rapport beskriver tankarna bakom en gigantisk idé, ett globalt sammanhängande elnät.

Ett globalt sammanhängande elnät. En integration av världens energiflöden i ett smart och nätverksbaserat system för att säkerställa tillgången till energi jorden runt. Vore inte det en god idé?

En transkontinental ihopkoppling av jordens elnät skulle kräva en integration av en hittills okänd omfattning – och för det behövs det nya internationella standarder och överenskommelser. Det är bakgrunden till rapporten, som beskriver de trender som pekar mot ett globalt nät, hur ett sådant nät skulle påverka marknaderna och vilken teknikutveckling som krävs.

I den nya rapporten ”Global energy interconnection” från IEC diskuteras detta, och vad som skulle behövas för att förvekliga ett sådant globalt energinät. IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik där svenska intressenter deltar genom SEK svensk Elstandard. Rapporten har tagits fram i den strategiska marknadsgruppen, IEC MSB, med experter från olika länder, företag och organisationer.

Skriften ”Global energy interconnection” kan laddas hem från IEC här. Enstaka tryckta exemplar kan beställas från SEK Svensk Elstandard, sek@elstandard.se. SEK är sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC och organiserar svenska företags och myndigheters medverkan i arbetet med att ta fram internationella och europeiska standarder på elområdet www.elstandard.se.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson