2018-08-28 09:56Nyheter

Explosionsfarliga områden

null

Snart gäller bara den senaste standarden och handboken för klassning av områden med explosiv gasatmosfär.

SEK Handbok 426 beskriver zonklassning av områden med explosiv gasatmosfär och innehåller standarden SS-EN 60079-10-1, kompletterad med klassningsexempel och information om brännbara gasers och ångors egenskaper. Klassningsstandarden i handbokens tredje utgåva från 2011 gäller inte från och med 13 oktober 2018.

Det skiljer ganska mycket mellan de båda utgåvorna av standarden och handboken. Den stora förändringen i den nya är att zonklassningen nu i första hand bygger på att man beräknar den explosiva atmosfärens utspädning och spridning, baserat på utsläppshastigheten och riskkällans typ och på ventilationens effektivitet och tillgänglighet. Detta har påverkat metoder och exempel i standarden och naturligtvis också de svenska exemplen i handboken. Dessutom har flödesschemat för klassning arbetats om och bilagor tillkommit om bl a vätgas och hybridblandningar.

Se preview här på SEK Handbok 426, utgåva 5, 2017, Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär.

SEK Handbok 427, utgåva 4, 2017, Elinstallationer i explosionsfarliga områden, har på samma sätt redan ersatt den tredje utgåvan från 2011, se preview här. Bland annat har avsnitten om val av batterier, strålande utrustning och gasdetektorer utökats, liksom avsnittet om kopplingslådor.

Den tredje ex-handboken, SEK Handbok 433, Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden, kom i ny utgåva redan 2016, se preview här. Den nya utgåvan är reviderad och utökad, framförallt beträffande vätskor.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström