2011-05-27 08:00Nyheter

Fantastisk Elfacksvecka för SEK

null

SEK fick en fantastisk vecka på Elfack med många trevliga och kunskapssökande besökare.

Elfack 2011 blev en succé med 30 005 besökare och 4 243 utställare från 500 företag vilket även märktes hos oss i SEK-montern, SEK som i år för första gången ställde ut på egen hand.

Under veckan hade vi otroligt många trevliga och frågvisa besökare, så många att vi emellanåt nästan inte riktigt räckte till. Besökarna kunde på plats bekanta sig med SEK Shop, shop.elstandard.se , och bland annat testa ”preview”-funktionen för standarder vilken är mycket uppskattad. Den nyutgivna SEK Handbok 426 – Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasatmosfär väckte extra nyfikenhet. SEKs ”goodiebags”, fyllda med SEK-information och godis var också populära.

Tävlingen ”Gissa & vinn” visade sig vara lite trickig, det var trots allt inte så lätt att gissa sig till den rätta längden på kablarna. Vi säger än en gång grattis till de som lyckades gissa rätt och vann sitt exemplar av Elbasen, SEK Handbok 436. Ett extra tack till Nexans som sponsrade med kablar.

Tack också till våra föredragshållare, Lina Bertling, Chalmers, Stig Göthe, Power Circle, Håkan Johansson, ABB, Lars Nordström, KTH och Anders Mannikoff, SP som under veckan höll intressanta föredrag på temat Smart grid. Deras presentationer kan du ladda ner här .

Vinnare av Elbasen - Gissa kablarnas längd

Måndag 9 maj
Lena Lindroth och Richard Arbus

Tisdag 10 maj
Mats Berglund, Hans Dahl och Christian Andersson

Onsdag 11 maj
Tomas Persson och Jan Melin

Torsdag 12 maj
Viktor Johansson och Kjell-Arne Hansson

Fredag 13 maj
Henrik Karlsson, Sofia Qviström och Magnus Wallin


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard