2018-12-03 11:06Nyheter

Fastighetsnät

null

Ny standard för fastighetsnät i bostadshus för att möta nya krav på prestanda och livslängd.

När ett fastighetsnät specificeras och planeras förenklas processen om man utgår från standarder. För nät i bostadshus gäller standarden SS-EN 50173-4 som nu finns i ny utgåva. Den omfattar både nät med fiber och med kopparkabel och behandlar även nät som också används för kabel-tv.

Den nya utgåvan stöder de nya kanalklasserna I och II och de nya fiberkategorierna OM5 och OS1a. Den förtydligar målen för olika delar av installationen och innehåller också flera ändringar och uppdateringar i förhållande till den förra utgåvan. Den ska användas tillsammans med den nya utgåvan av SS-EN 50173-1 och ingår i ett ekosystem av standarder som också innehåller elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och standarder för provning av den färdiga installationen.

För mer information, ladda ner preview här på de inledande avsnitten i SS-EN 50173-4, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder. Se preview här på SS-EN 50173-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar. Med funktionen preview får man en introduktion till standarden, genom att ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Standarderna i serien EN 50173 är framtagna i europeiskt samarbete med specialister från olika länder och stöder applikationer enligt ISO/IEC och ITU-T. Standarderna har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Från svenskt håll har bl a Installatörsföretagen och EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, deltagit i arbetet genom SEK TK 215, läs mer här.

För att inte missa tillägg och nyutgåvor kan man ha sitt standardbibliotek på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström