2015-03-18 14:13Nyheter

Fiberoptik

null

Den fysiska infrastrukturen för data- och telekommunikation skulle inte kunna realiseras utan standarder.

Det arbete med specifikationer, rapporter och standarder som sker internationellt i kommittén TC 86, Fibre optics, inom IEC är mycket omfattande och bildar en bas för all användning av fiberoptisk teknik. IEC är den internationella organisationen för standardisering på elområdet – dit även fiberoptik räknas – och IEC TC 86 spänner över hela området: system, delsystem, moduler och komponenter – inklusive själva fiberkablarna. Det kan handla om mått på kontakter, specifikation av fibrers egenskaper eller mätning av bruset i distribuerade ramanförstärkare. Svenska företag och myndigheter deltar genom spegelkommittén SEK TK 86 inom SEK Svensk Elstandard.

Vad i arbetet är särskilt intressant just nu, med tanke på den aktuella bredbandsutbyggnaden? Bertil Arvidsson på Fiberson i Hudiksvall, ordförande i SEK TK 86, säger:
- De nya, mer böjtåliga fibrerna ställer nya krav på tillförlitligheten och transmissionen. Detta beaktas inom TC 86 och är viktigt att följa, så att en installation kan genomföras inom små utrymmen på ett smart och säkert sätt.

För att också på ett annat sätt stödja utbyggnaden, har branschen genom SEK Svensk Elstandard tidigare gett ut en kravspecifikation till grund för utbildning och prov för certifiering av fibertekniker. SEK Teknisk Rapport 14, som den kallas, ska höja kvaliteten och säkerställa funktionen i fibernäten – och minska framtida underhållskostnader.

- Vanliga fel vid installationer är att grundläggande regler inte alltid följs av installatören, säger Bertil Arvidsson. Därför bör kravspecifikationen få en djupare spridning. Se preview på SEK TR 14 här.

Läs mer om IEC TC 86 och arbetet med standarder för fiberoptik här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström