2011-09-28 09:42Nyheter

Flow Batteries

null

Inbjudan till CENELEC Workshop 5 – Flow Batteries – Requirements and test methods, den 27 november i år.

Den 27 november hålls kick-off-möte med efterföljande plenarmöte för CENELEC Workshop 5, Flow Batteries – Requirements and test methods. 

CENELEC Workshop 5 är ett första steg till standardisering inom området Flödesbatterier, europeiskt och internationellt, så missa inte tillfället att vara med från början.

För att anmäla dig till workshoppen sänd ett mejl till SEK Svensk Elstandard snc@elstandard.se, CEN-CENELEC, senast den 16 november och ange ditt namn, företag och e-postadress.

 

 

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard