2023-08-16 08:46Nyheter

Förslag: ny standard för provning av AI för bildbehandling

AI-based radiology analysis. Doctor with a patient

AI-stödd bildanalys inom radiologi ökar kraftigt, med en mängd produkter som utvecklas för ändamålet. I nuvarande stund finns det ingen specifik standard avsedd för provning av dessa produkter.

Det är bakgrunden till det standardförslag som syftar till att specificera krav och metoder för att testa prestanda hos algoritmer i programvara för AI-baserad analys av bilder från lungröntgen eller annan bildgivande utrustning, exempelvis datortomografi. Standarden är tänkt att omfatta medicinsk utrustning som använder AI för diagnos, upptäckt, screening och andra uppgifter som vidtar efter bildtagning.

Förslaget, som har beteckningen 62B/1321/NP finns bland de aktuella förslagen till nya standardiseringsprojekt, där det också finns beställningsinformation. Visste du att du har möjlighet att ta del av dessa standardförslag kostnadsfritt (>3 förslag)? Sista dagen för röstning inom IEC är 2023-08-17, så väldigt snart är det sista chansen att komma med eventuella synpunkter innan beslut om projektet tas.

Om projektet startar, kommer det att drivas i den tekniska underkommittén IEC SC 62B, Medical imaging equipment, software, and systems. Svenska tillverkare, vårdgivare och myndigheter deltar där genom SEK TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning, inom SEK Svensk Elstandard. SEK TK 62BC speglar även IEC SC 62C, Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry.

Det finns flera kommittéer inom SEKs verksamhet som arbetar med standarder inom vården, till exempel SEK TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk. När AI-baserade lösningar integreras i vårdsystem är det av stor vikt att informationssäkerheten är god. Från SEK TK 62 kom Månadens standard för februari 2023, SS-EN IEC 80001-1, som berörde just detta område genom att ge fordringar på vårdrelaterade IT-system. För standarder inom välfärdsteknik kan man leta sig till systemkommittén SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd

Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard