2016-11-03 13:09Nyheter

Förslag till arbete med standarder för apparater inom kinesisk medicin

null

IEC presenterar nya förslag till arbete med standarder för apparater inom traditionell kinesisk medicin.

Förslagen behandlar apparater för behandling med förångade vätskor (62D/1408/NP), för örtbränning (”moxibustion”) (62D/1408/NP), bukundersökning (62D/1410/NP), mätning av hudens resistans (62D/1411/NP), lokal infrarödbehandling (62D/1412/NP) och för datoriserad bildanalys av tungan (62D/1413/NP).

Standarder från IEC inom det medicintekniska området har hittills behandlat säkerhet och väsentliga egenskaper hos utrustning inom ”vanlig” medicin, till exempel för EKG eller dialys, och det kinesiska spåret är därför helt nytt.

Inom parenteserna ovan står de beteckningar som förslagen har här, där de kan beställas från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik.

Svenska företag, myndigheter och organisationer deltar genom kommittén SEK TK 62 i det arbete med internationella, europeiska och svenska standarder för elektrisk utrustning för medicinskt bruk som sker inom IEC (utom för diagnostisk bildgivande utrustning och utrustning för radioterapi, nukleärmedicin och dosimetri, där den svenska kommittén är SEK TK 62BC).

Arbetena föreslås ske gemensamt mellan IEC och den kommitté för varor och tjänster inom traditionell kinesisk medicin som finns inom ISO, ISO TC 249, men som saknar svensk motsvarighet.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson