2018-11-09 09:22Nyheter

Förslag till internationellt arbete för ekonomisk bedömning av tekniskt stöd för vård i hemmet.

null

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC har sänt ut förslag till två nya arbeten inom området tekniskt omsorgsstöd. 

Det ena gäller ett förslag till referensdokument och blankett för en ekonomisk bedömning av införande av teknikstödda omsorgstjänster i hemmet. Det andra förslaget ska visa på hur referensdokumentet kan användas, med ett exempel på en tjänst för övervakning av kroniskt sjuka i hemmet med tekniska hjälpmedel. Syftet med förslagen är att ge en metod för bedömning av de eventuella ekonomiska fördelarna med att använda tekniska hjälpmedel, istället för konventionella tjänster eller som komplement till dem.

De båda förslagen, som har beteckningarna SyCAAL/117/NP respektive SyCAAL/119/NP, finns bland de aktuella förslagen till nya standardiseringsprojekt här och kan beställas från SEK Svensk Elstandard på telefon 08 444 14 00 eller på adressen senc@elstandard.se. Sista dag för röstning inom IEC är 2018-11-30 respektive 2018-12-14, så SEK välkomnar eventuella synpunkter i god tid innan dess.

Arbetena är tänkta att drivas i systemkommittén ”Active assisted living” inom IEC och den svenska spegelkommittén är SEK SK Tekniskt omsorgsstöd. Om förslagen röstas igenom och projekten startar är svenska företag, organisationer, myndigheter med flera välkomna att delta genom den svenska kommittén.

Läs mer om IEC SyC AAL här. IEC är sedan 1906 den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, där SEK Svensk Elstandard representerar Sverige och svenska intressenter.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell