2013-03-15 13:46Nyheter

Första delarna av SS-EN 61499 (IEC 61499) för automationssystem i ny utgåva

null

De två första delarna av SS-EN 61499 (IEC 61499) för automationssystem finns nu i ny utgåva.

En öppen arkitektur för nästa generations system för automation och processtyrning. Så kan man, något förenklat, beskriva den internationella standarden IEC 61499, vars senaste utgåva nu också blivit svensk standard SS-EN 61499.

IEC 61499 ger en generell modell för distribuerade system. Modellen innehåller processer och kommunikationsnät runt inbyggda system, resurser och applikationer. Eftersom standarden är avsedd för utveckling av distribuerade system, stöder det också återanvändning och interoperabilitet.

Idén är, att applikationer byggs upp med nät av funktionsblock med separerade gränssnitt för händelser och data. Funktionsblocken kan vara enkla eller sammansatta, de sammansatta kan bestå av enkla eller sammansatta funktionsblock och på det sättet kan man bygga upp en modularitet.

Standardens första del, SS-EN 61499-1, innehåller de allmänna grunderna, med referensmodell och definitioner. Den beskriver också hur funktionsblock deklareras och används vid uppbyggnad av distribuerade system för industriella processer och hur de används för hantering av applikationer, resurser och anordningar. Den andra delen, SS-EN 61499-2, beskriver mjukvaruverktyg och den sista, SS-EN 61499-4, behandlar hur man anger överensstämmelse med standarden.

Närmare beskrivning av innehåll och syfte, och av skillnaderna mot föregående utgåva, kan man få genom att ladda hem standardernas inledande avsnitt (”preview”):

Någon del 3 finns inte längre. Den innehöll exempel och frågor och svar men drogs in, när böcker och kompendier om IEC 61499 och dess tillämpningar började bli tillgängliga.

IEC 61499 har tagits fram inom gruppen TC 65 inom den
internationella standardiseringsorganisationen IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström