2016-02-04 10:11Nyheter

Frukostseminarium - EUs RoHS-direktiv – om begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

null

Är du verksam inom el- eller elektronikbranschen?

  • Importerar ditt företag elektronik från länder utanför EU?
  • Konstruerar, sätter ditt företag samman eller säljer ni produkter som innehåller el- eller elektronikkomponenter?

Är svaret ja på någon av frågorna? Då berör RoHS dig i allra högsta grad!

Välkommen på frukostseminarium - SEK Svensk Elstandard bjuder in till en övergripande guidning över vad du ska tänka på för att uppfylla kraven och undvika de vanligaste misstagen vad det gäller EUs RoHS-direktiv.

EUs RoHS-direktiv – om begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

  • Datum: 19 februari 2016
  • Tid : Registrering med frukostfralla och kaffe/te börjar kl 8:30 Seminariet startar kl 9:00 och beräknas vara klart kl 10:15
  • Plats: SEK Svensk Elstandard konferens, Omegasalen, Kistagången 16, våning 4 - ”Electrumhuset”, Kista
  • Pris: Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat, ”först till kvarn gäller”.
  • Anmälan: Anmälan görs via mejl till SNC@elstandard.se, där du uppger namn, företag, e-mejladress och ev allergi (med tanke på frukostfralla). Skulle du få förhinder tänk på att meddela oss så att någon annan har möjlighet att ta din plats.

Beskrivning:

I de allra flesta fall är det du och ditt företag som ansvarar för att produkterna uppfyller de krav RoHS-direktivet ställer, och att inte ha kännedom om dessa kan få kostsamma konsekvenser.

RoHS-direktivet omfattar i princip alla elektriska och elektroniska produkter, och för att du ska få tillhandahålla dessa produkter på marknaden, måste varje exemplar uppfylla direktivets ämnesbegränsningskrav.

Denna process omfattar sedan 2013 även CE-märkning, EU-försäkran, tillförlitlighetsbedömning och säkerställande av spårbar teknisk dokumentation som, på begäran, ska kunna uppvisas i tio år efter det att produkten satts på marknaden.

För att underlätta ditt och företagets arbete har SEKs Tekniska Kommitté 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, därför tagit fram en handbok, vars syfte är att hjälpa svenska företag förstå den komplicerade RoHS-juridiken och dess tillhörande rättsakter på ett så enkelt och praktiskt sätt som möjligt. Handboken ger också vägledning i att bedöma hur man anpassar sig till förändringar i kraven och bedömer hur nya produkter ska hanteras.

Experten Göran Andersson, som arbetar på Ericsson AB och är verksam inom SEK TK 111, både inom det nationella och det internationella standardiseringsarbetet inom området, delar med sig av sina kunskaper. Göran är också medförfattare till SEK Handbok 451 som ligger till grund för frukostseminariet. Handboken ger en tydlig, bra bild över kraven i lagstiftningen och ger också flera praktiska exempel på vad ditt företag bör tänka på för att uppfylla kraven samt undvika de vanligaste misstagen.

Även om handboken i första hand riktar sig till konstruktörer, tillverkare, tillverkares representant (varumärke), importörer och distributörer, så kan den också läsas av andra aktörer som direkt eller indirekt berörs av RoHS-direktivet – t ex kommuner, myndigheter och organisationer.

Vill du veta mer om SEK Handbok 451, RoHS – Miljö, En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning besök vår hemsida elstandard.se där du kan köpa ditt exemplar som bok eller digitalt som pdf. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström