2015-09-04 07:48Nyheter

Gamla installationsstandarder upphör

null

Efter en övergångsperiod är det endast SS 437 01 02 som gäller.

Den nya svenska standarden SS 437 01 02 med vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer som kom 2014 ersatte flera äldre standarder. Efter en övergångsperiod på ett år upphör dessa gamla standarder att gälla den 1 oktober 2015. Därefter är det bara den nya som gäller.

De gamla standarderna som nu upphävs är: SS 436 21 01 – Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 – Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införing av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 berörs inte.

Se preview på den nya standarden SS 437 01 02 här.

Genom funktionen preview på elstandard.se kan vem som helst för varje standard eller annan publikation från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver publikationens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström