2015-06-29 15:46Nyheter

GLAD SOMMAR!

null

SEK Svensk Elstandard önskar alla en riktigt skön sommar!

Kansliet håller öppet hela sommaren, om än med lägre bemanning. Växeln, 08 444 14 00, är öppen måndag – torsdag 8:30-15:30, fredag 8:30-15:00 (lunchstängt 11:30-12:30). Enklast når du oss på mejl, SEK@elstandard.se.

SEK Svensk Elstandard önskar dig en riktigt skön sommar!


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard