2018-03-27 10:32Nyheter

Grund för elektroniska kataloger

null

Ny utgåva av internationella standarden med grunder för kataloger i databasform.

För egenskaper, klasser och sammanhängande tekniska termer inom elteknik, elektronik och angränsande områden finns en databas på nätet, på https://cdd.iec.ch. Den är en standardiserad grund för kataloger, databaser och liknande tillämpningar. Databasen IEC CDD, Common Data Dictionary innehåller för närvarande ca 440 klasser och 1440 karakteristiska egenskaper för komponenter och material, framtagna i internationellt samarbete.

De principer och metoder som ligger till grund för databasen redovisas i den internationella standarden IEC 61360-1. Den har kommit i en ny utgåva som nyligen också fastställts som svensk standard, SS-EN 61360-1, utg 4, 2018.

IEC CDD kan alltså användas när man gör till exempel produktkataloger. Sådan användning för kopplingsapparater för lågspänning – alltså brytare, kontaktorer och annat sådant – beskrivs i den nya SS-EN 62683-1. Även den är i grunden en internationell standard från IEC, men den har inte tagits fram i kommittén för dokumentationsregler och liknande (IEC TC 3), utan i den grupp, IEC SC 121A, som arbetar med standarder just för kopplingsapparater för lågspänning.

Liknande standarder med hjälp för att ange egenskaper hos olika sorters processutrustning har tagits fram i den tekniska kommitté som arbetar med sådant, IEC TC 65. Även där har nya delar kommit i vinter.

I den nya utgåvan har SS-EN 61360-1 kompletterats med stöd för mer avancerade begrepp, bland annat villkor och begränsningar, block, kardinalitet och polymorfism, och det finns exempel som beskriver detta. Den har också harmoniserats med IEC 62656-1, svensk standard SS-EN 62656-1, som anger gränssnitt som kan användas för IEC CDD.

Principerna och metoderna i IEC 61360-1 kan användas inom alla teknikområden, även om den från början i första hand skulle tillgodose behoven inom elektronikindustrin. Läs mer om SEK TK 3 här och IEC TC 3, Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols här.

Ta reda på mer innan du bestämmer dig! Med funktionen SEK preview kan du fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med standardens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström