2016-01-12 16:39Nyheter

​Hållbar energi för alla - SE4All

null

Ingen hållbar utveckling utan gemensamma och ändamålsenliga standarder.

Det är kanske inte så känt att många svenska företag, högskolor och myndigheter deltar i arbete som stöder FNs globala mål att alla ska ha tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi år 2030, SE4All. Det är det sjunde av de sjutton mål för hållbar utveckling till 2030 som FN har ställt upp, se här.

Det handlar om ett arbete på basplanet, i tekniska kommittéer som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Där skriver man, och reviderar, internationella standarder inom områdena el och elektronik, inom ramen för det globala samarbetet i organisationen IEC. Och en hel del av dem har bäring på energieffektivitet, förnybar energi, smarta elnät och liknande.

För en gemensam utveckling och global teknikanvändning är globala standarder ett måste – i motsats till nationella särlösningar, eller inga standarder alls. IEC, den internationella organisationen för standarder och liknande tekniska regler inom el och elektronik, är därför en given partner. Genom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemsorganisationen i IEC, deltar svenska företag, högskolor, myndigheter och andra i arbetet med att ta fram och revidera standarder för sådant som har med el och elektronik att göra.

IEC ingår i det nätverk, Energy Access Practitioners network, som finns under FN-programmet SE4All – Sustainable Energy for All, som alltså är kopplat till det sjunde målet för global hållbar utveckling. Den svenska biståndsministern Isabella Lövin är med det rådgivande organet i SE4All och Jan Eliasson, FNs vice generalsekreterare sitter i styrelsen. Chef för SE4All är Rachel Kyte, tidigare vice VD i Världsbanken. Läs en intervju med Rachel Kyte och Isabella Lövin i DN här.

Energy Access Practitioner Network inom SE4All, som IEC deltar i, är ett globalt nätverk som sammanför aktörer från den privata sektorn och från civilsamhället, som är verksamma med att leverera energilösningar och energitjänster inom olika fält i utvecklingsländerna.

Nätverket fokuserar både på elektrifiering i hushåll och i produktion på lokal nivå, inklusive tillämpningar för hälsa, jordbruk, småföretag och för gemensamma ändamål. Syftet är att med ett mer sammanhållet angreppssätt planera och åstadkomma en allmän tillgång till moderna energitjänster år 2030 – det som är målet för Sustainable Energy for All.

Läs mer om IEC här och om SEK Svensk Elstandard här. Internationella standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard, genom samarbetet i CENELEC, och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
SEK Svensk Elstandard