2021-11-16 15:35Nyheter

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

null

Av de sjutton globala målen, SDG, från FN handlar det nionde om att bygga motståndskraftig infrastruktur, att verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och att främja innovation.

Risker för olyckor som kan påverka hälsa, säkerhet, miljö och som kan skada själva anläggningen finns i processindustrier och i delar av infrastrukturen. Massafabriker och avloppsreningsverk är några exempel. För att minska riskerna och hålla dem på en godtagbar nivå har man skyddssystem i anläggningen. Vilka krav man bör ha på dessa skyddssystem beror på risken och på hur allvarliga följderna kan bli. Detta är en fråga som dyker upp hos ingenjörer runt om i världen.

 

Därför finns det en standard till hjälp, den internationella standarden IEC 61511 som innehåller riktlinjer för hur man konstruerar system som har betydelse för säkerheten. Standarden bygger på en metod för att gradera riskerna och möta dem med lämpliga insatser. En liknande standard, fast särskilt för att skydda anläggningen mot hackare är IEC 62443.

 

Båda två är exempel på hur standarder kan användas för att bygga motståndskraftig infrastruktur och för att stödja det nionde globala målet. Inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC tas standarder fram i samarbete mellan specialister från många länder. Det ger ett utbyte av kunskap och erfarenheter bland dem som är med. Dessutom används de färdiga standarderna globalt, vilket ger en ytterligare teknikspridning. Det stöder innovation och tillämpning, också i länder som inte varit med och skrivit standarderna.

 

I Sverige fastställs IEC-standarderna av SEK Svensk Elstandard, som är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Det är också genom SEK som svensk forskning och industri och svenska myndigheter är med i arbetet inom IEC. Läs mer här om gruppen som tagit fram just dessa båda standarder.

 

- Att delta i standardiseringen medför inte bara att man är med i ett globalt nätverk och ser vilka krav som är på väg, utan också att man själv kan påverka metoder och regler för produkter och system inom just förnybar energi, smartare elektrifiering och industriell processtyrning. Det säger Henrik Lagerström på SEK Svensk Elstandard.

 

- Många som satsar på innovativ produktutveckling missar ofta att just kombinationen av standarder och nya innovationer ger en särskilt stark synergieffekt, fortsätter Henrik. Medan patent skapar konkurrensmässiga fördelar genom skydd av exklusiva särdrag, främjar standarderna spridningen av nya innovativa produkter genom internationell marknadsacceptans och kompatibilitet.

 

Mer om de globala målen och IEC kan du läsa här. Håll koll på nya standarder genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard. Den som vill ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, kan läsa mer om SEK e-Standard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard